Dry Needling

Dry needling is klinissch gezien een efficiënte behandelmethode van myofasciale problematiek (pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints in spieren) en sinds 2005 toepasbaar door de Nederlandse fysiotherapeut. Dry needling omvat het inbrengen van een 'droge' (acupunctuur) naald, zonder toevoeging van medicatie, in de aangedane spier. Het concept is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes en is geen klassieke acupunctuur. Klinisch gezien resulteert dry needling vaak snel in een directe pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit van de betrokken spieren en gewrichten.

Tot op heden ontbreken nog definitieve verklaringsmodellen voor het Myofasciaal pijn syndroom (MPS).

Triggerpoints zijn essentieel binnen het kader van het MPS.

Een triggerpoint wordt gedefinieerd als een "hyperprikkelbare plaats gelegen in een palpabele strakke band van dwarsgestreepte spiervezels".

Men onderscheidt actieve en latente triggerpoints:

  • een actief punt (ATP) veroorzaakt spontane pijn of pijn als gevolg van beweging
  • een latente punt (LTP) is een gevoelige plek met pijn als gevolg van druk, aanspanning of rekVoor het stellen van de diagnose "myofasciaal pijn" moet er minimaal sprake zijn van:

  • regionale en referred pain
  • een palpabele strakke band in spier(en)
  • daarin lokale drukgevoeligheid van de triggerpoints
  • een beperkte beweeglijkheid

Dry needling omvat het inbrengen van een "droge" (acupunctuur) naald, zonder toevoeging van medicatie, in de aangedane spier. Dry needling is klinissch gezien een efficiente behandelmethode van myofasciale problematiek (pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints in spieren)

Verscheidene vormen van fysiotherapie en manuele therapie zijn werkzaam bij MPS.

Dry needling van triggerpoints met behulp van een naald is een van de meest effectieve vormen van (fysio)therapie. Dry needling is per definitie needling volgens westerse neuro-anatomische en fysiologische principes en berust niet op een 'energie concept', zoals de klassieke acupunctuur.

Verschillende malen wordt op en rond een triggerpoint geprikt. Vaak treedt de referred pain op, die kan worden opgewekt door de needling. Een stroom van recente publicaties ondersteunt de effectiviteit van deze therapie. Essentieel is het opwekken van de lokale twitch response (LTR) voor een langdurig resultaat. Klinisch gezien leidt dit tot een daling in de spierspanning met een pijnvermindering en verbeterde beweeglijkheid tot gevolg. Nader onderzoek is nodig om de klinische resultaten verder wetenschappelijk te onderbouwen.

Dry needling zal alleen door Lars Peetoom worden toegepast