De Huisregels van Risdaele

Wij ontvangen u met heel veel plezier in onze praktijk. Om het voor iedereen plezierig te houden, hanteren wij een aantal voorschriften

Wachtkamer: Wanneer u komt voor een afspraak kunt u plaatsnemen in onze wachtkamer. De collega met wie u een afspraak heeft zal u daar komen ophalen

Rookbeleid: In onze praktijk is het niet toegestaan om te roken.

Verzekering: Als u (aanvullend) verzekerd bent, worden de fysiotherapiebehandelingen vergoed. Hoeveel dat er zijn verschilt per verzekering. Wij verwachten van u dat u dat zelf controleert en het ons laat weten. Let op, eerder gevolgde behandelingen fysio- en/of oefentherapie in hetzelfde kalenderjaar tellen ook mee.

Afspraak afzeggen: Het kan voorkomen dat u een reden heeft, een afspraak te moeten afzeggen. U dient dat minimaal 24 uur voor uw afspraak door te geven. Indien u dit verzuimt, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht, deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed. U kunt uw afspraak annuleren door het antwoordapparaat in te spreken, wij bellen u vervolgens zo spoedig mogelijk terug.

Betalingsvoorwaarden: De rekening voor uw fysio-, oefen- en manuele therapie behandelingen worden rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, krijgt u de rekening direct thuisgestuurd. U dient dan binnen 14 dagen te betalen

Parkeren: Als iedereen probeert binnen de vakken te parkeren, dan kunnen we de meeste auto's kwijt. Verder kan er gratis geparkeerd worden in de straat.

Registratie: Alle fysio-, oefen- en manueeltherapeuten zijn BIG-geregistreerd.

Privacy: Uw fysio-, oefen- en manuele therapeut houdt, om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, een registratie bij van uw persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Klachten: Natuurlijk doen u en uw therapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw therapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit.
Levert een gesprek met uw therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtencommissie van de desbetreffende beroepsgroep.