ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in Parkinson

Optimale zorg voor Parkinson, dat is het doel!

Ellen Melis en Natacha Penterman, beide oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, zijn aangesloten bij het ParkisonNet

Het ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatienten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurd onder meer door de expertise te vergroten middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en regelmatig multidiciplinair overleg met de verschillende zorgverleners in de regio.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van de symptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van symptomen van Parkinson die veelal voorkomen:
- Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
- Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
- Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
- Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
- 'Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Maar deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Behandeling van Parkinson

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het onderdrukken van de lichamelijke ziekteverschijnselen van Parkinson. Er zijn veel goede medicijnen op de markt die hiervoor gebruikt kunnen worden. Helaas reageren niet alle ziekteverschijnselen op medicatie. Daarom is het gebruikelijk dat, naast de neuroloog, ook andere zorgverleners, waaronder de oefentherapeut, betrokken zijn bij de zorg.

Gewone handelingen zoals lopen, op staan en gaan zitten, voeten vegen, een jas aantrekken en het zich omdraaien in bed gaan niet meer vanzelf en kosten vaak heel veel moeite. Bij opstaan, draaibewegingen of het omzeilen van obstakels kan men last hebben van start- en stopproblemen. Ook het bewaren van het evenwicht is niet meer vanzelfsprekend.

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck zorgt ervoor dat u zich weer gemakkelijker gaat bewegen en beter in balans komt. Hierdoor bent u in staat om zelfstandiger en veiliger deel te nemen aan het maatschappelijk leven (werk, hobby's, recreatieve activiteiten, sociale relaties). De therapie wordt altijd aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen.

U kunt daarbij denken aan:

  • het verbeteren van het lopen: starten, stoppen en het lopen zelf
  • het verbeteren van uw evenwicht
  • het veilig en zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van transfers*, in uw dagelijkse leefomgeving en onder verschillende omstandigheden
  • het verminderen van de pijn en stijfheid in uw spieren
  • verbeteren van coördinatie en spierkracht
  • het verbeteren van uw lichaamshouding, conditie en ademhaling
(* met transfers worden o.a. bedoeld: opstaan, gaan zitten, in of uit bed komen en omdraaien)

Meer informatie is te vinden op www.parkinsonnet.nl