Tarieven

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent tarieven en vergoedingen van onze Fysiotherapie, Manuele therapie, Oefentherapie, Ostheopathie en Acupuntuur behandelingen.

De tarieven zijn geldig per 1-1-2021. Tariefwijzigingen voorbehouden. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven Fysiotherapie/Oefentherapie

Code Omschrijving Prijs
1000 / 2000Zitting fysiotherapie/oefentherapie€ 37,50
1001 / 2001Zitting fysiotherapie/oefentherapie aan huis *€ 55,00
1200Zitting manuele therapie€ 49,50
1201Zitting manuele therapie aan huis van patiënt *€ 62,50
1850 / 2400Screening fysiotherapie/oefentherapie€ 15,00
1864Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 49,50
1870 / 2408Intake en onderzoek na verwijzing voor fysiotherapie/oefentherapie *€ 49,50
1871 / 2409Intake en onderzoek na verwijzing aan huis voor fysiotherapie/oefentherapie *€ 60,00
1960 / 2410Niet nagekomen afspraak fysiotherapie/oefentherapie **€ 37,50
1961Niet nagekomen afspraak manuele therapie **€ 49,50
* Voor deze codes is een verwijzing van arts of specialist noodzakelijk.
** Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden.

Tijdens het eerste consult wordt bijna altijd een dubbele code gedeclareerd aangezien er doorgaans een screening, intake, onderzoek en behandeling plaatsvindt.

In de aanvullende verzekering wordt mogelijk een aantal behandelingen oefentherapie/fysiotherapie/manuele therapie vergoed door de zorgverzekeraar. Het is raadzaam uw polisvoorwaarden hierop na te lezen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit te controleren.
Chronische indicaties worden vanaf de 20e behandeling uit de basisverzekering vergoed.

Bovenstaande tarieven gelden voor behandelingen die buiten de polisdekking vallen of bij een ongecontracteerde verzekeraar. Bij een ongecontracteerde verzekeraar kunt u de rekening zelf indienen bij uw verzekeraar. Deze vergoedt dan de rekening gedeeltelijk of volledig. Bij ONVZ declareren we rechtstreeks ondanks dat we geen contract hebben.

Natacha Penterman, onze oefentherapeut, heeft contracten met alle verzekeraars voor 2021!

Wij als fysio-/manueeltherapeuten hebben wij helaas moeten besluiten om niet alle contracten te tekenen.

Wij fysio-/manueeltherapeuten hebben WEL contracten met:
- ASR (inclusief Ditzo en De Amersfoortse)
- Achmea (inclusief Zilveren Kruis, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, ZieZo, Ik!, De Friesland en YouCare.nu)
- Caresq (inclusief Promovendum, National Academic en Besured)
- CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd)
- DSW (inclusief Stad Holland, InTwente)
- Menzis (Inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema)
- VGZ (inclusief VGZ, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, umc, de Goudse, United Consumers, Iza cura, aevitae, IAK)
- Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)
- Z&Z (Zorg en Zekerheid)

Wij fysio-/manueeltherapeuten hebben GEEN contracten met:
- ONVZ (inclusief PNOzorg en VVAA)

Tarieven Osteopathie:

Ramon van Diepen werkt per 1 januari 2021 alleen nog als osteopaat. Het is helaas niet toegestaan door de beroepsgroep osteopathie om naast osteopaat ook als fysiotherapeut en/of manueel therapeut werkzaam te zijn. Osteopathie wordt vaak gedeeltelijk vergoed door verzekeraars indien u een aanvullende verzekering heeft. Kijk uw polisvoorwaarden zelf goed na!

Voor een eerste consult osteopathie wordt er een uur gepland. Dit consult bestaat uit een intake, onderzoek en behandeling. Vervolgbehandelingen zullen doorgaans vijfenveertig minuten duren.

De kosten hiervoor zijn:

Omschrijving Prijs
Intake, onderzoek en behandeling (60 minuten)€ 97,00
Individuele behandeling (45 minuten)€ 75,00
Individuele behandeling (30 minuten)€ 58,00

Tarieven Acupunctuur:

Omschrijving Prijs
Acupunctuur 1e consult (60 minuten)€ 75,00
Acupunctuur vervolgbehandelingen€ 62,00
Acupunctuur wordt vaak gedeeltelijk vergoed door verzekeraars indien u een aanvullende verzekering heeft. Kijk uw polisvoorwaarden zelf goed na!

De tarieven zijn geldig per 1-1-2021. Tariefwijzigingen voorbehouden. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.