Vergoeding & Verwijzing

VERGOEDING FYSIO EN OEFENTHERAPIE

Behandelingen fysio en oefentherapie worden (voor een deel) uit de aanvullende verzekering vergoed. Chronische indicaties worden vanaf de 20e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed

VERWIJZING

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van een arts naar de fysio- of oefentherapeut. U kunt direct met ons een afspraak maken. De therapeut voert een screening uit en beoordeelt of er een oefentherapeutische of fysio- manueeltherapeutische indicatie is. Indien nodig stuurt hij/zij u terug naar de huisarts voor nader onderzoek. Na de screening vindt er een intake en een lichamelijk onderzoek plaats en stelt de oefentherapeut of fysio- manueeltherapeut samen met u een behandelplan op.

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten

Fysio- en oefentherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico

Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico blijft in 2020 gelijk aan 2019 en bedraagt €385,-. Bovenop dit verplicht eigen risico kunt u - tegen betaling van een lagere nominale premie - kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal €500,- (totaal: €885,- per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige eigen risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte eigen risico.

Per verzekeringsjaar is er een eigen risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie en/of oefentherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug.
Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com).

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.